• DLA NAUCZYCIELI

   • Fundacja Dbam o Mój Z@sięg serdecznie zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, publiczne oraz niepubliczne do wspólnej realizacji projektu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC). W trakcie realizacji projektu w sposób ciągły chcielibyśmy tworzyć realnie funkcjonującą wspólnotę szkół myślących podobnie jak fundacja. W projekcie szukamy równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

      
    Poniżej załączam kilka ważnych punktów dotyczących realizowanego projektu:

      - Projekt SOC  jest projektem bezpłatnym i dobrowolnym, w którym kumulujemy całą naszą wiedzę i dzielimy się z nią ze szkołami. 

     
    - Projekt SOC jest projektem wieloletnim o naborze ciągłym. W każdym momencie jego trwania można do niego dołączyć bądź z niego zrezygnować

     
    - Projekt SOC skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych. Obejmuje również szkoły specjalne, ale nie obejmuje szkół dla dorosłych i szkół wieczorowych

     - W ramach projektu SOC już od września 2021r ZAPRASZAMY DO DARMOWYCH BADAŃ dotyczących oceny relacji szkolnych

     - Już w marcu 2021r pierwszy webinar dla szkół zrzeszonych w Projekcie SOC, w dalszej kolejności konferencja, konkursy, udział w kampaniach społecznych i inne wydarzenia.

     - W ramach projektu SOC każda szkoła otrzyma specjalny certyfikat, a koordynato szkolny zaświadczenie.

     - Projekt SOC wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa określone dla roku szkolnego 2020/2021 (punkt 4 i 5)

     
     Więcej o projekcie przeczytają Państwo TUTAJ

   • Obecność nauczycieli na terenie szkoły w czasie zajęć zdalnych

     

    Obowiązuje od 09.11.2020 (poniedziałek)

     

    Poniedziałek: A. Gut, A. Borecka, Ł. Dorniak

    Wtorek: K. Błaszczyk, A. Nowak, B. Krawczyk

    Środa: E. Gzyl, M. Begol, M. Ladowska

    Czwartek: R. Głuszko-Sywulak, A. Chochoł-Waskin, B. Nowald

    Piątek: A. Pyć, A. Babji

     

    Nauczyciele wspomagający w godzinach swojej pracy przebywają na świetlicy szkolnej z nauczycielami świetlicy wg. swojego planu.

     

    Nauczyciele wspomagający wypełniają dzienniki papierowe.  

     

    Plan ilości godzin kl. I – III w ciągu tygodnia

    od 09.11-20.11.2020

    Nazwa zajęć

    Teams

    Librus

    Edukacja wczesnoszkolna

    2 godz. 30 min.

    6 godz. x 45 min.

    Język angielski

    0 godz.

    1 godz. x 45 min.

    Język niemiecki

    0 godz.

    0 godz.

    Informatyka

    0 godz.

    1  godz. x 45 min.

    religia

    0 godz.

    1 godz.

    w-f

    0 godz.

    2 godz.

   • INFORMACJA

     

    14.10.2020 (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Informujemy, iż będą odbywały się wtedy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) w godzinach 07:30 – 16:00.

     

    DYŻURY NA ŚWIETLICY

    07:30 - 08:30         p. B. Nowald

    08:30 – 09:30        p. M. Begol, p. A. Chochoł-Waskin

    09:30 – 10:30        p. B. Krawczyk, p. K. Błaszczyk

    10:30 – 12:00        p. E. Gzyl, p. R. Wojtczak

    12:00 – 13:00        p. A. Łuczkowska, p. I. Piątek

    13:00 – 14:00        p. E. Wierzbicka, p. A. Borecka

    14:00 – 15:00        p. A. Babij, p. P. Karski

    15:00 – 16:00        p. A. Andrejczuk, p. Ł. Dorniak

   • PLAN ŚWIETLICY SZKOLNEJ          PLAN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

          (od 12.10.2020)                                                          (od 12.10.2020)      

   • HARMONOGRAM  WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH

    TERMIN: 05.10.2020 – 08.10.2020

     

     

    PONIEDZIAŁEK  05.10.2020

    1 lekcja  ( 1 x 45 minut) kl. I A ,, Zagubiona myszka’’ s. 6 ( parter)

    2, 3, 4 lekcja ( 1x135) kl. VII B - ,, Debata’’ s. 42 (II piętro)

    5,6,7 lekcja ( 1x135 minut) kl. VII A - ,, Debata’’s. 44 ( II piętro)

     

    WTOREK  06.10.2020

    1 lekcja ( 1x 45 ) kl. B  ,, Zagubiona myszka’’ S. 5 ( parter)

    2,3,4 lekcja (1x135) kl. VIIIA  ,, Debata’’s. 45 ( II piętro)

    5,6,7 lekcja ( 1x135 minut) kl. VIII B - ,, Debata’’s. 24 ( I piętro)

     

    ŚRODA 07.10.2020

    1,2 lekcja ( 1 x 90 minut)  kl. III A ,,Zagubiona myszka’’ s. 7 ( parter)

    3,4 lekcja ( 1x 90 minut) KL. II A ,, Zagubiona myszka’’ s. 7( parter)

    5,6 lekcja ( 1x 90 minut) kl. IV A ,,Jestem wolny, mam przewagę’’ s. 26 ( I piętro)

     

    CZWARTEK  08.10.2020

    I TRENER

    1, 2 lekcja ( 1x 90 minut) kl. III B ,, Zagubiona myszka’’ s. 32 ( I piętro)

    3,4 lekcja ( 1x 90 minut) kl. II B ,, Zagubiona myszka’’ s. 35 ( I piętro)

    II TRENER

    4,5 lekcja ( 1x 90 minut) – VI B,, Jestem wolny, mam przewagę’’ s. 31 ( I piętro)

    6,7 lekcja ( 1 x 90 minut) kl. VI  A ,, Jestem wolny, mam przewagę’’ s.  s.2 ( piwnica)

   • INFORMACJA

    Dnia 26.08.2020 (środa) 

    o godzinie 12:00 

    na sali gimnastycznej

    odbędzie się rada pedagogiczna.

   • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności ze wszystkich typów szkół i placówek z Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów: gorzowskiego ziemskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego na konferencję metodyczną online w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) w godzinach 10.00-12.00.

    SCENARIUSZ_KONFERENCJI_-_27.08_POPR_(2).pdf

   • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

     

    DATA

    DZIEŃ

    GODZINA

    KLASA

    NUMER SALI

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    1A

    6

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    1B

    5

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    2A

    7

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    2B

    35

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:30

    3A

    7

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    3B

    32

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    4A

    26

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    5A

    36

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    6A

    2

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    6B

    31

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    7A

    44

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    7B

    42

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    8A

    45

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    8B

    24

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    ODDZIAŁ SPECJALNY

    10