• RODO

   • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    W Szkole Podstawowej nr 3 ul. Mikołaja Reja 32 A, 66-470 Kostrzyn nad OdrąSzanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że:
    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (66-470) ul. M. Reja 32A.
    Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Wichlińska dostępna pod adresem e-mail a.wichlinska@op.pl
    Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO.
    Dane osobowe przetwarzane są w naszej Placówce w celu realizacji zadań oświatowych szkoły oraz promocji jej działań w środowisku lokalnym.
    Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

    Dyrektor Placówki