• KADRA PEDAGOGICZNA

   •                           KADRA PEDAGOGICZNA 

   • Dyrektor:

    mgr Grażyna Kłysz

    Wicedyrektor:

    mgr Robert Wojtczak

     

    Wychowawcy klas 

    klasa IA - mgr Marta Begol nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    klasa IB - mgr Ewelina Sobczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    klasa IIA - mgrAnna Babij nauczyciel plastyki, zajęcia artystyczne

    klasa IIB - mgr Agnieszka Chochoł-Waskin nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    klasa IIIA - mgr  Beata Nowald nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    klasa IIIB- mgr Małgorzata Ladowska nauczyciel historii

    klasa IVA - mgr Anna Borecka nauczyciel biologii

    klasa IVB- mgr Anna Pyć nauczyciel bibliotekarz 

    klasa VA- mgr Anna Łuczkowska nauczyciel fizyki,chemii

    klasa VIA - mgr Robert Wojtczak nauczyciel matematyki

    klasa VIIA- mgr Agnieszka Gut nauczyciel języka polskiego

    klasa VIIB- mgr Łukasz Dorniak nauczyciel wychowania fizycznego

    klasa VIIIA- mgr Tadeusz Rakoczy nauczyciel matematyki

    klasa VIIIB- mgr Arkadiusz Nowak nauczyciel wychowania fizycznego

     

    Oddział specjalny - mgr Karolina Sowińska wychowawca

                      
    mgr Adrian Kłodawski - nauczyciel wychowania fizycznego

    mgr Paweł Karski – nauczyciel informatyki

    mgr Katarzyna Błaszczyk - nauczyciel języka polskiego

    mgr ks. Paweł Pomarański - nauczyciel religii

    mgr Iwona Piątek - nauczyciel WOS-u, geografii

    mgr Judyta Cicha - nauczyciel muzyki

    mgr Bartosz Krawczyk - nauczyciel języka angielskiego

    mgr Piotr Karoń- nauczyciel języka angielskiego

    mgr Emilia Kulus - nauczyciel języka niemieckiego

    mgr Marta Strelczuk - logopeda

    mgr Paulina Rakowska - nauczyciel języka niemieckiego

    mgr Elżbieta Wierzbicka- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia