• KADRA PEDAGOGICZNA

   •                           KADRA PEDAGOGICZNA 

   • Dyrektor Szkoły

    GRAŻYNA KŁYSZ

     

    V-ce Dyrektor, Pedagog Szkolny

    DOROTA SYTEK

     


    ANDREJCZUK EWA

    język angielski, świetlica    ANNA BABIJ

    wychowawca kl. III A, plastyka, zajęcia rewalidacyjne

     

    MARTA BEGOL

    wychowawca kl. II B, świetlica

     

    KATARZYNA BŁASZCZYK

    język polski


    ANNA BORECKA

    wychowawca kl. VIII A, biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający 


    AGNIESZKA CHOCHOŁ-WASKIN

    nauczyciel wspomagający

     

    ŁUKASZ DORNIAK

    wychowawca kl. V B, wychowanie fizyczne, technika, świetlica

     

    RENATA GŁUSZKO - SYWALUK

    religia, muzyka    AGNIESZKA GUT

    wychowawca kl. V A, język polski

     

    EWA GZYL

    wychowawca kl. VI A, matematyka

     

    KAMILA KARDASZ

    język niemiecki

     

    PAWEŁ KARSKI

    informatyka, zajęcia komputerowe

     

    ADRIAN KŁODAWSKI

    wychowawca kl. VII B, wychowanie fizyczne, świetlica

     

    BARTOSZ KRAWCZYK

    język angielski

     

    MAŁGORZATA LADOWSKA

    wychowawca kl. I B, historia, wychowanie do życia w rodzinie

     

    ANNA ŁUCZKOWSKA

    wychowawca kl. VIII B, chemia, fizyka, świetlica

     

    ARKADIUSZ NOWAK

    wychowawca kl. VI B, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

     

    BEATA NOWALD

    wychowawca kl. I A i II A, informatyka, język niemiecki

     

    IWONA PIĄTEK

    geografia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający

     

    KS. PAWEŁ POMARAŃSKI 

    religia


    ANNA PYĆ

    biblioteka szkolna

     

    EWELINA SOBCZAK

    nauczyciel wspomagający

     

    IRENEUSZ SOBCZAK

    technika, edukacja dla bezpieczeństwa

     

    KAROLINA SOWIŃSKA

    wychowawca Oddziału Specjalnego, zajęcia rewalidacyjne

     

    ELŻBIETA WIERZBICKA

    nauczyciel wspomagający

     

    ROBERT WOJTCZAK

    wychowawca kl. IV A, matematyka, doradztwo zawodowe