• KADRA PEDAGOGICZNA

   •                           KADRA PEDAGOGICZNA 

   • Dyrektor Szkoły

    GRAŻYNA KŁYSZ

     

    V-ce Dyrektor, Pedagog Szkolny

    DOROTA SYTEK

     


    ANNA BABIJ

    wychowawca kl. III A, plastyka, zajęcia rewalidacyjne

     

    KS. MICHAŁ BARAŃSKI

    religia

     

    MARTA BEGOL

    wychowawca kl. II B, świetlica


    KATARZYNA BŁASZCZYK

    język polski


    AGNIESZKA CHOCHOŁ-WASKIN

    nauczyciel wspomagający


    ANNA BORECKA

    wychowawca kl. VIII A, biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający

     

    ŁUKASZ DORNIAK

    wychowawca kl. V B, wychowanie fizyczne, technika, świetlica

     

    AGNIESZKA GUT

    wychowawca kl. V A, język polski

     

    EWA GZYL

    wychowawca kl. VI A, matematyka


    PIOTR KAROŃ

    język angielski

     

    PAWEŁ KARSKI

    informatyka, zajęcia komputerowe

     

    ADRIAN KŁODAWSKI

    wychowawca kl. VII B, wychowanie fizyczne, świetlica

     

    BARTOSZ KRAWCZYK

    język angielski

     

    MAŁGORZATA LADOWSKA

    wychowawca kl. I B, historia, wychowanie do życia w rodzinie


    ELŻBIETA LONT

    religia

     

    ANNA ŁUCZKOWSKA

    wychowawca kl. VIII B, chemia, fizyka, świetlica

     

    ARKADIUSZ NOWAK

    wychowawca kl. VI B, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

     

    BEATA NOWALD

    wychowawca kl. I A i II A, informatyka, język niemiecki

     

    IWONA PIĄTEK

    geografia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający

     

    ANNA PYĆ

    biblioteka szkolna

     

    PAULINA RAKOWSKA

    wychowawca kl. VII A, język niemiecki


     EWELINA SOBCZAK

    nauczyciel wspomagający


    IRENEUSZ SOBCZAK

    technika, edukacja dla bezpieczeństwa


    KAROLINA SOWIŃSKA

    wychowawca Oddziału Specjalnego, zajęcia rewalidacyjne

     

    MARTA STRELCZUK

    logopedia, nauczanie indywidualne

     

    AGATA WACHOWIAK

    nauczyciel wspomagający

     

    ELŻBIETA WIERZBICKA

    nauczyciel wspomagający

     

    ROBERT WOJTCZAK

    wychowawca kl. IV A, matematyka, doradztwo zawodowe