• AKTUALNOŚCI

      • Laboratoria Przyszłości

      • Podczas zajęć robotyki uczniowie w programie Photon Edu przygotowywali programy sterujące robotami. #LaboratoriaPrzyszłosci

      • Lubuskie Talenty - Program Stypendialny

      • Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 289/3983/22z dnia 27 września 2022 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

       Termin naboru został ustalony na okres od 3 października do 14 października 2022 r.

       Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
       1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
       2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami


       Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 21 października 2022 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
       • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
       • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

       Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
       a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
       b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,67;
       c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,50;
       d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

       Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria
       wskazane powyżej.

       Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
       a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2022/2023, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowymi;
       b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
       c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

        

       Więcej informacji pod adresem: Lubuskie Talenty

      • Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności w Europiepie

      •  

       Kampania, która w 2022 r. ma swoją drugą edycję, ma na celu pomóc obywatelom w krytycznym myśleniu o ich codziennych wyborach żywieniowych. Jej celem jest kontynuacja działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie nauki o żywności, podjętych w pierwszym roku kampanii, poprzez rozszerzenie zakresu tematów, z którymi konsumenci mogą się zapoznać, o zdrowie roślin, nową żywność i suplementy diety.

       #EUChooseSafeFood

      • Obchody Światowego Dnia Sybiraka - żywą lekcją historii.

      • W piątkowe przedpołudnie, 16 września 2022 r., z wielką powagą uczestniczyliśmy w Miejskich Obchodach Dnia Sybiraka. Kulminacyjnym punktem uroczystości, była Warta Honorowa oraz Apel Pamięci pod Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nadOdrą.
       Składając wiązanki kwiatów przepasane biało-czerwoną wstęgą, zapalając symboliczne znicze, wsłuchując się w słowa o losach mieszkańców kresów Wschodnich i wydarzeniach syberyjskiej katorgi setek tysięcy Polaków, przy wtórze hymnu Sybiraków, wspólnie upamiętniliśmy tych, którzy nie wrócili z zesłania oraz wszystkich dotkniętych przez sowieckie represje.
       Piątkowa uroczystość, wzmocniła w nas postawę młodych patriotów, dla których mottem stały się słowa „Pamięć historii żyje w nas...”, ponieważ „Nie umiera ten, kto trwa wiecznie w pamięci żywych”.

       Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3

      • Witamy nowy rok szkolny!

      • 1 września w czwartkowy poranek uczniowie, ich rodzice , nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły witali nowy rok szkolny 2022/2023.
       Odbył się tradycyjny, uroczysty apel, podczas którego Pani Dyrektor - Grażyna Kłysz serdecznie przywitała wszystkich przybyłych, a następnie przedstawiła pracowników szkoły. Ważnym momentem uroczystości było
       paspwanie najmłodszych , czyli tegorocznych pierwszoklasistów na uczniów oraz ślubowanie pierwszaków i ich pań wychowawczyń.

       Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym!
       Trzymamy kciuki za tegorocznych ósmoklasistów!

                             Samorząd Uczniowski

    • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

     DATA

     DZIEŃ

     GODZINA

     KLASA

     NUMER SALI

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     1A

     6

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     1B

     5

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     2A

     7

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     2B

     35

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:30

     3A

     7

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     3B

     32

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     4A

     26

     07.09.2020

     Poniedziałek

     17:00

     5A

     36

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     6A

     2

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     6B

     31

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     7A

     44

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     7B

     42

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     8A

     45

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     8B

     24

     08.09.2020

     Wtorek

     17:00

     ODDZIAŁ SPECJALNY

     10